Σκοπός είναι να εκπαιδεύσω και να μεταφέρω τα απαραίτητα εργαλεία σε γνώσεις, τεχνικές και δεξιότητες ώστε να μπορεί ο κάθε μαθητευόμενος να ανοίξει τα δικά του φτερά.

 

Archive

No posts were found.